ЕЛЛЕА е компания, създадена да подпомага процеса на растеж на партньори и клиенти чрез:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ • анализ и проучване на възможностите за ФИНАНСИРАНЕ на проекти • консултиране за ПОДГОТОВКА и УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекти • реализация на "ЗЕЛЕНИ" идеи и проекти • ИНОВАЦИИ и технологично обновление • енергийна ЕФЕКТИВНОСТ • развитие на ЧОВЕШКИТЕ ресурси • обучения • РЕГИОНАЛНО планиране • провеждане на мерки за опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА и екологично управление • ТРАНСГРАНИЧНО и ТРАНСНАЦИОНАЛНО сътрудничество • развитие на международни ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ • ОТДАДЕНОСТ на клиентите

Акценти

"ЗЕЛЕНИ" ПРОЕКТИ
Финансиране на проекти за енергийна ефективност, ВЕИ и околна среда

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Финансиране на инвестиционни и иновативни бизнес проекти

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Финансиране развитието на човешкия потенциал