Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата

Програма Interreg V-A Румъния-България

Съвместният Секретариат на програма Interreg V-А Румъния-България организира серия от информационни събития в България:
на 25 април 2017 г. във Видин,
на 26-ти април във Велико Търново 
на 27 април в Силистра.

За повече информация посетете страницата на програмата

Програма Interreg V-A Румъния-България

На 31.03.2017 г. стартира Третата покана за представяне на проектни предложения по приоритетните оси 1, 2 и 3 на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Крайният срок за подаване на заявления за интерес е 15 Май 2017, 16:00 часа. Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде видян на интернет страницата на Програмата.

Програма Interreg V – A Румъния-България

Днес в Кълъраш, Румъния се проведе Седма среща на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V – A Румъния-България.
На срещата е прието решение да се обяви Третата покана за представяне на предложения по Програмата. След предварителното публично обсъждане на документацията за кандидатстване са направени редица корекции по отношение на гъвкавостта и прозрачността, но финалния вариант все още не е готов.

Пакетът за кандидатстване скоро ще бъде публикуван на интернет страницата на Interreg V–A  www.interregrobg.eu.

Общият предвиден бюджет за настоящата покана Още…

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

На интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е публикуван проект на Условията за кандидатстване по процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“.
Предложения и възражения могат да се изпращат на електронна поща на Управляващия орган на програмата до 17:30 часа на 31.03.2017 г. (включително).
Повече информация и проекта на документите може да намерите тук