Партньори

Приятно и лесно е да се работи с клиенти и партньори, наши съмишленици. Компаниите и организациите, с които управляваме проекти, обикновено са целеустремени, с дългосрочна визия за развитието си и резултатно ориентирани по отношение на крайния продукт.

За нас е изключително удоволствие да работим с:

  • Българо-румънска търговско-промишлена палата
  • Каолин АД
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Община Русе
  • Община Плевен
  • Октуун ООД
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • Соларпро Холдинг ЕАД
  • Община Ихтиман

и много др.