Екип

ЕЛЛЕА реализира целите и проектите си посредством неуморния труд на мотивиран и висококвалифициран екип от специалисти. Предвид индивидуалния подход към всеки клиент и според спецификата на конкретния казус, административното ръководство на компанията, при необходимост, привлича професионални консултанти от собствена богата база данни от български и международни експерти в различни области.

Ако Вашите принципи отговарят на нашата философия, моля не се притеснявайте да ни пишете. Гарантираме конфиденциалност на кореспонденцията. Ако кандидатурата Ви бъде одобрена за „Банката” от експерти на ЕЛЛЕА и станете част от консултантския екип на компанията, ще имате възможност да участвате както в наши собствени, така и в партньорски проекти с българско и международно финансиране.

Елеонора Иванова – собственик и управител, e.ivanova@elleya.eu