Обучения

Развитието на човешкия потенциал е мисия и философия на ЕЛЛЕА. В съответствие на това свое разбиране, компанията извършва корпоративни обучения и обучения по ключови компетентности по проекти за развитие на човешките ресурси.

Преподавателите, които каним да обучават нашите курсисти, са хора с богат практически опит в бранша си, които ефективно прилагат теоретичните си знания в реална икономическа среда. Използвайки интерактивни средства и креативен подход за представяне на учебния материал, както и интересни казуси от практиката под формата на занимателни игри, усвояването на специфичните знания и умения става непринудено, много лесно и в приятна атмосфера. В края на всяко обучение, преминалите през теоретично-практическата подготовка получават Удостоверение за завършен курс на обучение по съответната тема.

Компанията извършва корпоративни обучения по заявка на клиент според неговите специфични нужди от специализирани знания и умения на определени групи от човешкия ресурс на организацията. В тези случаи екип на ЕЛЛЕА коментира с ръководството на фирмата-клиент желания краен резултат и ЕЛЛЕА оферира индивидуален продукт с преподавателски състав, хорариум и разпределение на групите в определена времева рамка така, че да бъде постигнат възможно най-добрия ефект от услугата.

Основните направления по ключови компетентности, по които ЕЛЛЕА обучава курсисти със свои специалисти, са:

  • придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип, управление на времето и стреса, мотивация и др.;
  • презентативни умения, водене на преговори, делова кореспонденция и др.;
  • инициативност и предприемачество – умения за планиране, управление и оценка на риска, разработване и управление на проекти, маркетинг, PR и реклама, бюджетиране и организиране на маркетингови кампании и др.
  • ефективност и функционалност в работата на общинските администрации – функционална структура, общински планове за развитие, PR и протокол, изграждане на доверие между общинска администрация и гражданите/бизнеса, организация на времето на общинския служител, работа в екип, ефективно разработване на проекти, управление на проекти, изграждане/членство на/в партньорски мрежи, маркетинг на община и др.