Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане документация за процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Срокът за представяне на предложения и коментари е 04.05.2017 г.