Нормативни актове

нормативен акт Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
нормативен акт

Закон за обществените поръчки

нормативен акт

Постановление № 69 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за избор на изпълнители от страна на кандидати и бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ

нормативен акт

Меморандум за разбирателство за изпълнението на”Програма за енергийна ефективност и зелена икономика” в РБългария

Закон за малките и средните предприятия