Статистика

Българската наука и бизнесът – изследване на Алфа Рисърч, 11.2010 г.

Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България – изследване на Институт “Отворено общество”, София, 2009 г.

Конкурентоспособност на българската икономика през 2010 г. – анализ на Министерството на финансите, май 2011 г.