Elleya - International Project Management
Управление на проекти

Новини назад

Комуникационни умения в бизнеса

21.09.2021

На 8 октомври 2021 г., от 10.00 ч. в град Русе, организираме еднодневно практическо обучение на тема „Комуникационни умения в бизнеса“, което ще включва информация и споделяне на опит от консултант по комуникация. Обучението е силно практически насочено и е изцяло съобразено с нуждите, нивата на компетентност и опита на участниците.

При интерес, на следващия ден, 9 октомври, ще има възможност за индивидуални консултации и работа по конкретни фирмени казуси.  

Събитието е подходящо за всички собственици на малък бизнес и техни ключови служители, които желаят да подобрят уменията си за общуване и постигане на по-добри резултати в ежедневните разговори (и преговори) с клиенти, партньори, служители.

Водещ ще бъде Надежда Ванева – управляващ партньор и директор комуникации в маркетингова агенция 3CON. Повечето от вас я познават добре.

Обучението и последващите консултации са безплатни за участниците, тъй като се финансират със средства от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 по проект Skills4MSEs „Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро и малки предприятия“. 

Ето някои от темите, по които ще говорим:

  • Кои са участниците в комуникационния процес - с кого и как комуникираме;
  • Кои са основните канали за комуникация и как да ги използваме ефективно;
  • Какво включва бизнес етикетът на писмените и устните комуникации;
  • Основни видове жестове – за какво да внимаваме и как да ги използваме ефективно;
  • Какво е значението на облеклото, прическата и грима – елементи на невербалното общуване;
  • Какво е значението на пространството в комуникацията;
  • Какво е важно да знаем за онлайн комуникацията – видео разговори и участия в онлайн събития;
  • Обратна връзка – как да я даваме и да следим за нея;
  • Какво е Employer branding и защо е важен личният бранд;
  • Кои са основните грешки в комуникацията.

Побързайте да запазите мястото си! Групата е ограничена до 10-12 участника! Регистрирайте се тук.

***

Индикативна програма по часове:

10:00 – 10:45 Въведение: Представяне на участниците. Общи понятия за комуникацията и участниците в нея
10:45 – 11:00 Почивка (опция)
11:00 – 12:00 Тема 1: Елементи на невербалната комуникация – езикът на тялото, ролята на облеклото, прическата и грима
12:00 – 12:30 Почивка
12:30 – 13:45 Тема 2: Личният бранд в социалните мрежи
13:45 – 14:00 Почивка
14:00 – 15:00 Тема 3: Бизнес етикет – характеристики на онлайн, писмена и устна комуникация
15:00 – 16:00 Обобщение и заключение: Информационни ресурси. Консултантска подкрепа


 

Copyright © 2019 Elleya       Web Design & SEO by Zashev