Elleya - International Project Management
Управление на проекти

Новини назад

Основни комуникационни умения в бизнеса

19.07.2021

Заповядайте на нашия еднодневен практически обучителен курс на тема „Основни комуникационни умения в бизнеса“. Обучението е безплатно за участниците, тъй като се финансира със средства от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 по проект Skills4MSEs „Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро и малки предприятия“. 

На 28 юли 2021 г., присъствено в гр. София, ул. Искър, 9 (сградата на БТПП), зала „Б“ от 10:00 часа.

Обучението ще включва примери от практиката и споделяне на опит от професионален консултант по комуникация.

Вижте за кого е подходящо, темите, по които ще говорим и индикативната програма.

Водещ: Надежда Ванева – управляващ партньор и директор комуникации в маркетингова агенция 3CON. Журналист и рекламист, тя е магистър по реторика и докторант по невербална комуникация във Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. С повече от 20 г. опит в сферата на обществените и корпоративни комуникации, тя е единственият български ПР експерт, чийто случаи от практиката са публикувани в американското издание  PR News. Лектор на TEDeX и на множество конференции и форуми, тя консултира предприемачи в комуникационни умения и работа с медиите, както и активно участва в разработването на маркетингови комуникационни стратегии на български и международни компании.

Побързайте да запазите мястото си! Групaта е ограничена до 10-12 участника! Регистрирайте се тук.

За кого е подходящо?

 • Студенти, които имат идеи за собствен бизнес след завършване на образованието си;
 • Стартиращи предприемачи, които искат научат повече за основните комуникационни канали и елементи в бизнес общуването;
 • Собственици на бизнес, които искат да подобрят уменията си за общуване в бизнеса.

Обучението не е предназначено за журналисти, ПР или комуникационни експерти, то е в помощ на настоящи или бъдещи собственици на бизнес и цели да им даде необходимите базови знания, за да подобрят комуникационните си умения и да се запознаят с основните модели на общуване в бизнес среда.   

Теми, които ще покрием и въпроси, на които ще отговорим:

 • Кои са участниците в комуникационния процес?
 • Кои са основните канали за комуникация?
 • Характеристики на едностранната и двустранна комуникация
 • Характеристики на вербалната и невербална комуникация
 • Основни видове жестове – за какво да внимаваме и как да ги използваме ефективно?
 • Какво е значението на пространството в комуникацията?
 • Кои са основните грешки в комуникацията?
 • Каква е ролята на преговорите в бизнес взаимоотношенията?
 • Кои са основните стилове и модели при водене на преговори?
 • Какво включва бизнес етикета на писмените и устните комуникации?
 • Кои са елементите на етикета при заседания и телефонни разговори?
 • Какво е значението на облеклото, прическата и грима – елементи на невербалното общуване?
 • Ключови умения за поведение в бизнес среда.

***

Обучението е силно практически насочено и е изцяло съобразено с нуждите, нивата на компетентност и опита на участниците.

Индикативна програма по часове:

10:00 – 10:45 Въведение: Представяне на участниците. Общи понятия за комуникацията и участниците в нея

10:45 – 11:00 Почивка (опция)

11:00 – 12:00 ТЕМА 1: Елементи на невербалната комуникация

12:00 – 12:30 Почивка

12:30 – 13:45 ТЕМА 2: Водене на преговори

13:45 – 14:00 Почивка

14:00 – 15:00 ТЕМА 3:  Бизнес етикет и работа в екип

15:00 – 16:00 Обобщение и заключение: Информационни ресурси. Консултантска подкрепа.


 

Copyright © 2019 Elleya       Web Design & SEO by Zashev