Elleya - International Project Management
Управление на проекти

Управление на проекти

Управлението на проекти е умение, което притежава почти всеки собственик и мениджър на бизнес, защото всяка съществуваща устойчива компания някога е била само проект. Затова, извън няколкото конкретни специфики, ние не ви предлагаме нищо, което вие не можете или ще ви е трудно да научите. Предлагаме да ви спестим време и да направим възможното новите ви проекти да се реализират с бързи темпове, докато вие останете почти изцяло фокусирани върху ежедневните си управленски задължения. Как? Като ни „наемете“ да ги управляваме вместо вас.

Това означава да „получите“ от нас конкретен експерт или експерти – опитни проектни мениджъри, които да ръководят, консултират и/или изцяло да отговарят за реализацията на вашето ново бизнес начинание. До момента, в който то започне да дава резултати. 

Нашият мениджър:

 • работи с вашия проектен екип, както вие бихте го направили. Пренася своя опит, обучава го и го подготвя да поеме напред след приключване на проекта;
 • изпълнява конкретни задачи и привлича други външни експерти при установена необходимост;
 • планира и контролира изпълнението на дейностите и проследява напредъка;
 • взема управленски решения в рамките на правомощията, които вие му предоставите;
 • отчита се пред вас, съветва ви и предлага решения,

като външен консултант. Какъвто е всъщност, само че доста по-ефективен, защото има възможност да опознае компанията, да навлезе в детайли и да направи най-доброто за проекта. Всеки собственик на бизнес, който някога е ползвал компетентен консултант, знае колко ценно е друг мениджър да работи с него, пренасяйки своя опит и контакти. 

Всеки проектен мениджър, предложен от нас, подлежи на предварителното ви одобрение. Конфиденциалността се регламентира строго със съответните договорни споразумения.

Услугите заплащате на месечна или тримесечна база, въз основа на конкретен времеви план, ясно формулирани цели и постигнати резултати.

Цената? По-оптимална от това: да намерите (?), назначите и задържите (!) опитен мениджър на трудов договор или да посветите 100% от своето време на проекта.

И тъй като не сме „специалисти по всичко“, вижте в кои случаи можем да ви бъдем най-полезни:  

 • за управление и администриране на проекти с привлечено европейско финансиране – при разработване на проектната идея, кандидатстване за финансиране и управление на проекта; помагаме и когато вече имате спечелен проект, без да сте ползвали консултант или когато вашият консултант не желае да се ангажира;
 • при стартиране на нов бизнес – за бизнес планиране, вкл. провеждане на пазарни проучвания, привличане на финансиране, изграждане на контактна мрежа, маркетинг и развитие на пазари и др., вкл. менторинг на млади мениджъри за придобиване на управленски умения;
 • за излаз на нови експортни пазари – проучване, формиране на стратегия за навлизане, развитие на продажби;
 • при навлизане на българския пазар на чуждестранен инвеститор – можем да ръководим целия процес от първоначалния контакт до реалното стартиране на бизнеса.


Защо да работите с нас?

 • защото сме бързи, гъвкави и ориентирани към постигане на резултати;
 • защото заедно с нашите мениджъри получавате и достъп до натрупан опит и огромна мрежа от контакти;
 • защото ви носим допълнителна добавена стойност – достъп до финансиране.


Какво да НЕ очаквате от нас? 

Да измисляме ние бизнес идеите. Идеята си е ВАША – ние само ви помагаме да я реализирате:

 • в срок
 • в рамките на определения бюджет
 • с нужното качество и практически резултат

Заповядайте да обсъдим!

 

Copyright © 2019 Elleya       Web Design & SEO by Zashev